Hirdetés

Egyetemi Napok

Tudnivalók az adóbevallásról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   
2010-ben az szja adóbevallással kapcsolatban az adóterhet nem viselő járandóságok terén a következő változás történt: a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része adómentes, így változik az adóbevallás is a munkadíj mértékétől függöen. Továbbra is nyilatkoznia kell az érintett hallgatóknak az éves adóterhet nem viselő járandóságokról (pl: tanulmányi, szociális ösztöndíj), amelyet az egyetem folyósított. Bővebben az ezzel kapcsolatos tudnivalókról itt olvashattok
 
HK alakuló ülés PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A megválasztott HK 2010. április 19-én megtartotta alakuló ülését. A megszavazott tisztségviselők:

Berzlánovich Imre     EHK delegált, gazdasági felelős
Bucz Gáborelnök
Czirók EmeseKDJB elnök, irodafelelős
Dávid SzabolcsKB tag, PB tag
Domján Dánielalelnök, PR felelős
Fekete Marcellinformatikai felelős, PB tag
Kiss Attila sportfelelős, KDJB tag
Konczer Józseffizikus oktatási felelős, KB tag
Petényi Franciskakollégiumi referens, KB tag
Pócza Tamás
kari lap felelős, KDJB tag
Priksz Ildikómatematikus oktatási felelős, szociális referens
Rácz Tamás 
Programszervező Bizottság elnöke, KDJB tag
Rozgonyi Eszter

EHK delegált, jegyzőkönyvvezető

 
Bizáky Puky Péter Emlékalapítvány ösztöndíja PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A Bizáki Puky Péter Emlékalapítvány célja:

A BME-n alap-, mester- vagy doktorandusz képzésben részt vevő hallgatók számára külföldön folytatott tanulmányok vagy konferencián történő előadás anyagi feltételének megteremtése ösztöndíj formában. Az alap- és mester-, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók pályázatát külön bíráljuk el. Sikeres pályázó újabb pályázatot csak két év múlva adhat be. A Bizáki Puky Péter Emlékalapítvány ösztöndíja független más ösztöndíjtól.

A pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet minden alap-, mester- és doktorandusz képzésben részt vevő hallgató.

Egy nyelv középfokú tudása szükséges, ennek megfelelő nyelvvizsgával való igazolása kritérium feltétel.

A pályázat beadásának feltétele, hogy a félévenkénti súlyozott átlag minimum 3,50 legyen,

-          alap- és osztatlan képzésben az utolsó négy lezárt félévben,

-          mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében minden lezárt félévben.

Az elbírálás szempontjai:

tanulmányi eredmény

tudományos tevékenység

nyelvtudás

A pályázatnak tartalmaznia kell:

kitöltött pályázati űrlapot

idegennyelv-ismeret igazolását

tudományos tevékenység igazolását

értesítési címét

Az igazoló dokumentumokat csatolni kell a pályázathoz. Hiányosan megküldött vagy a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem bírálunk el.

Egy pályázó legfeljebb 150.000.-Ft támogatást kérhet.

Beadási határidő: 2010. június 11.

Benyújtható: Oktatásigazgatási Csoport (KTH) titkárságán, R. épület I. emelet 102/1. (volt R. klub)
 
A HK tisztújító szavazásának eredménye PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Tamás Rácz   
2010. április 14. szerda, 13:44
A szavazáson 262 fő vett részt, az urnákba összesen 262 db szavazólap került. A Szavazati Bizottság megsemmisített 3 db szavazólapot a hitelesítő pecsét hiánya miatt. A hitelesített szavazólapok közül érvényes szavazólap 254 db, érvénytelen 5 db volt.
A hallgatói képviseletbe bejutott hallgatók (a szavazáson a 13 legtöbb szavazatot elért jelölt):
 
Petényi Franciska
170
Domján Dániel 
151
Rozgonyi Eszter
151
Czirók Emese
149
Priksz Ildikó
139
Dávid Szabolcs
137
Berzlánovich Imre
125
Bucz Gábor 
108
Pócza Tamás 
106
Konczer József
105
Fekete Marcell
90
Kiss Attila
89
Rácz Tamás
82

Soltész Dániel 
80
Sánta Botond
76
Kovács Bernadett Anna
73
Bere Anikó 
56
Vécsi Áron  
50
  
LAST_UPDATED2
 
Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás és Hallgatói Fórum PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

1.     Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás

A TTK Hallgatói Képviselete 2009. április 6. és 12. között tartja rendes éves Tisztújító Szavazását, melyen a kar Hallgatói Önkormányzatának tagjai, azaz a kar hallgatói megválasztják a következő év hallgatói képviselőit (HK-sokat). HK-s a HÖK bármely tagja, lehet, ha a jelölési időszakban jelölik, a Hallgatói Fórumon jelölését elfogadja, és a Szavazáson megszavazzák.

Jelölni bárki jelölhet bárkit (kivéve saját magát) a Dékáni Hivatalnál és a Wigner Jenő Kollégium portáján elhelyezett jelölőíveken április 6-án 15.00-ig.

Akit jelöltek és előreláthatólag el is fogadja a jelölését, azt kérjük hogy küldjön egy rövid, (kb. fél oldalas) bemutatkozó szöveget és egy fényképet magáról a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre, melyben leírja, hogy mivel szeretne a HK-n belül foglalkozni. A beküldési határidő: április 3.

 A szavazataitokat a következő helyszíneken és időpontokban adhatjátok le:

 • április 6. kedd, a Fórum után (Wigner)
 • április 7. szerda, 9:30 - 11:00 (F épület)
 • április 7. szerda, 13:00 - 14:15 (H épület)
 • április 7. szerda, 18:00 - 20:00 (Tétény)
 • április 8. csütörtök, 14:30 - 16:30 (Wigner)
 • április 8. csütörtök, 17:00 - 19:00 (Kármán)
 • április 9. péntek, 9:30 - 11:00 (F épület)
 • április 9. péntek, 12:00 - 13:15 (H épület)
 • április 12. hétfő, 9:30 - 11:00 (H épület)
 • április 12. hétfő, 13:00 - 14:15 (F épület)
 • április 12. hétfő, 17:00 - 21:00 (Wigner)
A jelöltek bemutatkozását és terveit az alábbi kiadványban olvashatjátok:
http://hk.wigner.bme.hu/hok/images/esemenyek/hk_jeloltek_2010.pdf

2.     Hallgatói Fórum

A szavazást megelőzően a hagyományokhoz híven Hallgatói Fórum lesz a Wigner Jenő Kollégium Nagytermében. Ennek időpontja: április 6., 18.30

A fórum napirendje:

1.   A leköszönő hallgatói képviselők éves beszámolója

2.   A Tisztújító Szavazásra jelöltek bemutatkozása és nyilatkozata a jelölés elfogadásáról

3.   Kollégiumi átköltözés

4.   Egyebek

 
Kollégiumi férőhelyek a jövő félévtől PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A jövő félévtől komoly változások lehetnek a kollégiumi helyeink eloszlásában: a Wigner helyett a várhatóan Kármán Tódor Kollégium lesz a kar fő kollégiuma és az összes férőhelyünk nagy része ide fog kerülni. Ennek hátteréről és következményeiről szeretnénk tájékoztatni titeket az alábbiakban.

Az egyetem kollégiumi férőhelyeit a karok között az EHK osztja ki minden félév előtt a következőképp: az egyes karok egy meghatározott algoritmus (amely a hallgatói létszámokon alapul) szerint kapnak helyet az összes kollégiumban, majd ezeket cserélgetik egymás között saját preferenciáiknak megfelelően. A TTK HK idáig a férőhelyek maximalizására törekedett belsős helyeket cserélt külsősökre cserélésével úgy, hogy legfeljebb három kollégiumban legyenek hallgatóink.

A Wigner Jenő Kollégium esetében kicsit speciálisabb volt a helyzet. A kollégiumi eredetileg a TTTK-hoz, a GTK és a TTK elődjéhez tartozott. A kar szétválása után az új karok hallgatói is maradtak ebben a kollégiumban, meghatározott létszámarány mellett, más karok pedig nem kaptak ide férőhelyet. A létszámarányt a két kari HK között kötött megállapodás szabályozta, körülbelül 1:3 arányban, ez a TTK-nak 82 helyet jelentett, a 2009/10-es tanévre pedig 81-et. Az utóbbi években mindkét kar létszáma megnőtt, ennek eredményeképp egyre több férőhelyük lett a Wigneren kívül, a TTK-nál ez majdnem a helyek felét jelentette, (ez igaz a GTK-ra is). Ennek kapcsán már több (értsd: eltérő személyi összetételű) HK-ban is felmerült a gondolat, hogy nem lenne-e előnyösebb, ha az összes kollégistánk egy helyen lenne, ami legfőképp a közösségi életre lenne pozitív hatással. Ezt nyilván a Wignerben nem lehetne megoldani, a GTK nem férne el egy másik kollégiumban, mi pedig a Wignert sem tudnánk feltölteni.

A fent említett megállapodások közül az utolsó 2010 tavaszán jár le, amit a GTK ugyanilyen arány mellett nem volt hajlandó meghosszabbítani. Megállapodás nélkül is kapnánk a Wignerben férőhelyeket, az előző éves statisztikák alapján kb. 60-at, de a létszámarányok miatt az eddigieknél mindenképpen kevesebbet. Ez a szám a GTK gyors bővülése miatt várhatóan tovább csökkenne, így pár éven belül a kollégistáink nagy része a Wigneren kívül lakna.

Ebben a helyzetben két választásunk van: vagy ragaszkodunk a wigneres helyeinkhez a fenti következményekkel, vagy átköltözünk egy másik kollégiumba. A lehetőségek mérlegelése után a HK úgy döntött, hogy a másodikat (a korábbi évektől eltérően) nem utasítja el. A GTK részéről nem merült igény a TTK kiköltözésére a kollégiumból, csupán több férőhelyet szeretnének a Wignerben, ezért nem hosszabbították meg a megállapodást. Viszont ahogy fönt olvashattátok, a költözés gondolta már korábban is felmerült és jó eséllyel előbb-utóbb sor került volna rá. Amíg ilyen kis kar vagyunk, biztosan nem lesz saját anyakollégiumunk, mert a BME-nek nincsen 300 főnél kisebb kollégiuma. Az egyetem belpolitikájából kitűnik, hogy az elkövetkező 5 évben biztosan nem épül új kollégium sem, de egy esetleges új kollégium sem lenne az eddigieknél kisebb. Az előző heti felmérés megjegyzéseiből kiderült, hogy van aki úgy gondolja, a Q épület kollégium lesz, de oda a GTK oktatási egységei fognak költözni az ST épületből.

Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon mindenképpen megér és kedvező hatással lenne a kar hallgatóinak életére, ha egy helyre kerülne az összes TTK-s kollégista. Ezért számba vettük azokat a kollégiumokat, melyben elférnénk. Mivel nagyjából 150 férőhelyünk van, csak a három legnagyobb, a Vásárhelyi, a Kármán és a Schönherz jöhetett szóba. Az utolsóba kizárólag a VIK-nek vannak férőhelyei, úgyhogy ezt rögtön kizártuk. A Kármánban már több éve vannak kollégistáink, és a gépészkari HK-val is jó a kapcsolatunk, így őket kérdeztük meg először. Miután átgondolták, hogy számukra milyen előnyökkel járna, ha beköltöznénk a Kármánba, és végül beleegyeztek. Mivel ez a döntés hosszú időre meghatározza a kar hallgatóinak életét, alaposan körüljárjuk, milyen következményekkel jár és milyen teendőink vannak. Természetesen mindent meg fognunk tenni azért, hogy a költözés zökkenőmentesen menjen végbe és a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon.

Jelenleg a következőket fontos tudnotok a folyamatról:

 • A GTK beleegyezett abba, hogy költözés "kihalásos" alapon történjen. Tehát aki úgy érzi, hogy továbbra is a Wignerben szeretne lakni, az ezt minden további nélkül megteheti (persze csak ha kap kollégiumi férőhelyet). Ezt figyelembe kell vennünk a kollégiumi férőhelyek igénylése során, ezért az alábbi kérdőívben szeretnénk felmérni az igényeiteket, kérjük legkésőbb április 11-ig töltsétek ki: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dEhQNnVZd2hDbk5QRXN0V0MtUXU1NFE6MA

 • A Wigner a TTK megalakulása óta a kari közösségi élet központja. Itt vannak a GTK-val közös kollégiumi köreink, amelyeket a GTK és TTK HK közösen, 2:1 arányban finanszírozott és az évek során komoly eszközállományt halmoztak fel. Jelenleg is folyik ennek pontos felmérése és értékének megállítása, így az egyes eszközöket finanszírozás arányában tudja majd elosztani a két HK maga között, annak megfelelően hogy az egyes körök mennyire kötődnek a karokhoz. A körökön belül a WJKSZK külön lesz kezelve, hiszen nagyságrendileg nagyobb eszközállomány köthető hozzá, amit a két kar kollégistáinak pénzéből vettek, valamint ebből a pénzből gazdálkodik is a HK-k felügyeletével. Mivel a Kármánban már van kiépített hálózati infrastruktúra, ezért nem lenne értelme a Wignerből eszközöket átvinni, így a GTK HK ezek ellenértékét adja át, amit mi a kármános számítástechnikai kör fejlesztésére fordítunk. A gépészkari HK már szólt a kármános körök vezetőinek a költözésről, akik pozitívan reagáltak és szívesen vesznek TTK-sokat a tagjaik közé.

 • Azok a kollégiumi körök, melyeknek többségében vagy nagy arányban TTK-s tagjai vannak (RPG, Kórus, Kolbász, Fotó, Csocsó, KAK, TÖnK) a következő félévtől kármános székhellyel is működnének. Mivel ezek a körök a GTK körei is egyben, a Wignerben is továbbműködnének, amennyiben a félév elején megtartják a körgyűlésüket.

 • A kollégiumi körökön kívül következő félévben a TTK HK is átrakná a székhelyét a Kármán Tódor Kollégiumba, továbbá a GPK HK-val közös Kollégiumi Bizottságot hozna létre.

A fentieket olvasva biztos sokatokban felmerül, hogy hibás lépés elhagyni a Wignert, hiszen több mint 10 éve lakik itt a TTK és jobban kellene ragaszkodnunk hozzá. Úgy gondoljuk, hogy bár valóban fájdalmas lesz itt hagyni és vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk pótolni a Kármánban, hosszú távon mégis megéri átköltöznünk. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy április 6-án, 18.30-tól a WJK Nagytermében Kari Hallgatói Fórumot tartunk, amelyen alkalmas keretek között és részletesen lehet majd beszélgetni a költözésről.

 
Tanulmányi ösztöndíjak a tavaszi félévre PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíjak összegei:

A 2009/10 tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíjai

A 2009/10 tanév tavaszi félévének MSc-s kiegészítő tanulmányi ösztöndíja

Az ösztöndíjak kifizetési listáit a szokott módon eljuttattuk a KTH-nak, ahol számfejtik őket az év elején bevezetett új egyetemi gazdasági rendszerbe. Ennek működése a tapasztalatok szerint még mindig nem teljesen hibamentes, így előfordulhat, hogy az utalások csúsznak. Az ösztöndíjak kifizetésének várható időpontja február 26.

 
Az EnergiaKontakt Közhasznú Egyesület előadása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

Felhívjuk a figyelmeteket EnergiaKontakt Közhasznú Egyesület előadására, amely a BME K. épületének mf.21-es termében február 25-én 16.30 órától kerül megrendezésre A nemzeti energiapolitika főbb stratégiai kérdései címmel. Az előadó Bencsik János lesz.

 
<< Első < Előző 71 72 73 74 75 76 77 Következő > Utolsó >>

Oldal 73 / 77