Hirdetés

Egyetemi Napok

Kollégiumi férőhelyek a jövő félévtől PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A jövő félévtől komoly változások lehetnek a kollégiumi helyeink eloszlásában: a Wigner helyett a várhatóan Kármán Tódor Kollégium lesz a kar fő kollégiuma és az összes férőhelyünk nagy része ide fog kerülni. Ennek hátteréről és következményeiről szeretnénk tájékoztatni titeket az alábbiakban.

Az egyetem kollégiumi férőhelyeit a karok között az EHK osztja ki minden félév előtt a következőképp: az egyes karok egy meghatározott algoritmus (amely a hallgatói létszámokon alapul) szerint kapnak helyet az összes kollégiumban, majd ezeket cserélgetik egymás között saját preferenciáiknak megfelelően. A TTK HK idáig a férőhelyek maximalizására törekedett belsős helyeket cserélt külsősökre cserélésével úgy, hogy legfeljebb három kollégiumban legyenek hallgatóink.

A Wigner Jenő Kollégium esetében kicsit speciálisabb volt a helyzet. A kollégiumi eredetileg a TTTK-hoz, a GTK és a TTK elődjéhez tartozott. A kar szétválása után az új karok hallgatói is maradtak ebben a kollégiumban, meghatározott létszámarány mellett, más karok pedig nem kaptak ide férőhelyet. A létszámarányt a két kari HK között kötött megállapodás szabályozta, körülbelül 1:3 arányban, ez a TTK-nak 82 helyet jelentett, a 2009/10-es tanévre pedig 81-et. Az utóbbi években mindkét kar létszáma megnőtt, ennek eredményeképp egyre több férőhelyük lett a Wigneren kívül, a TTK-nál ez majdnem a helyek felét jelentette, (ez igaz a GTK-ra is). Ennek kapcsán már több (értsd: eltérő személyi összetételű) HK-ban is felmerült a gondolat, hogy nem lenne-e előnyösebb, ha az összes kollégistánk egy helyen lenne, ami legfőképp a közösségi életre lenne pozitív hatással. Ezt nyilván a Wignerben nem lehetne megoldani, a GTK nem férne el egy másik kollégiumban, mi pedig a Wignert sem tudnánk feltölteni.

A fent említett megállapodások közül az utolsó 2010 tavaszán jár le, amit a GTK ugyanilyen arány mellett nem volt hajlandó meghosszabbítani. Megállapodás nélkül is kapnánk a Wignerben férőhelyeket, az előző éves statisztikák alapján kb. 60-at, de a létszámarányok miatt az eddigieknél mindenképpen kevesebbet. Ez a szám a GTK gyors bővülése miatt várhatóan tovább csökkenne, így pár éven belül a kollégistáink nagy része a Wigneren kívül lakna.

Ebben a helyzetben két választásunk van: vagy ragaszkodunk a wigneres helyeinkhez a fenti következményekkel, vagy átköltözünk egy másik kollégiumba. A lehetőségek mérlegelése után a HK úgy döntött, hogy a másodikat (a korábbi évektől eltérően) nem utasítja el. A GTK részéről nem merült igény a TTK kiköltözésére a kollégiumból, csupán több férőhelyet szeretnének a Wignerben, ezért nem hosszabbították meg a megállapodást. Viszont ahogy fönt olvashattátok, a költözés gondolta már korábban is felmerült és jó eséllyel előbb-utóbb sor került volna rá. Amíg ilyen kis kar vagyunk, biztosan nem lesz saját anyakollégiumunk, mert a BME-nek nincsen 300 főnél kisebb kollégiuma. Az egyetem belpolitikájából kitűnik, hogy az elkövetkező 5 évben biztosan nem épül új kollégium sem, de egy esetleges új kollégium sem lenne az eddigieknél kisebb. Az előző heti felmérés megjegyzéseiből kiderült, hogy van aki úgy gondolja, a Q épület kollégium lesz, de oda a GTK oktatási egységei fognak költözni az ST épületből.

Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon mindenképpen megér és kedvező hatással lenne a kar hallgatóinak életére, ha egy helyre kerülne az összes TTK-s kollégista. Ezért számba vettük azokat a kollégiumokat, melyben elférnénk. Mivel nagyjából 150 férőhelyünk van, csak a három legnagyobb, a Vásárhelyi, a Kármán és a Schönherz jöhetett szóba. Az utolsóba kizárólag a VIK-nek vannak férőhelyei, úgyhogy ezt rögtön kizártuk. A Kármánban már több éve vannak kollégistáink, és a gépészkari HK-val is jó a kapcsolatunk, így őket kérdeztük meg először. Miután átgondolták, hogy számukra milyen előnyökkel járna, ha beköltöznénk a Kármánba, és végül beleegyeztek. Mivel ez a döntés hosszú időre meghatározza a kar hallgatóinak életét, alaposan körüljárjuk, milyen következményekkel jár és milyen teendőink vannak. Természetesen mindent meg fognunk tenni azért, hogy a költözés zökkenőmentesen menjen végbe és a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon.

Jelenleg a következőket fontos tudnotok a folyamatról:

 • A GTK beleegyezett abba, hogy költözés "kihalásos" alapon történjen. Tehát aki úgy érzi, hogy továbbra is a Wignerben szeretne lakni, az ezt minden további nélkül megteheti (persze csak ha kap kollégiumi férőhelyet). Ezt figyelembe kell vennünk a kollégiumi férőhelyek igénylése során, ezért az alábbi kérdőívben szeretnénk felmérni az igényeiteket, kérjük legkésőbb április 11-ig töltsétek ki: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dEhQNnVZd2hDbk5QRXN0V0MtUXU1NFE6MA

 • A Wigner a TTK megalakulása óta a kari közösségi élet központja. Itt vannak a GTK-val közös kollégiumi köreink, amelyeket a GTK és TTK HK közösen, 2:1 arányban finanszírozott és az évek során komoly eszközállományt halmoztak fel. Jelenleg is folyik ennek pontos felmérése és értékének megállítása, így az egyes eszközöket finanszírozás arányában tudja majd elosztani a két HK maga között, annak megfelelően hogy az egyes körök mennyire kötődnek a karokhoz. A körökön belül a WJKSZK külön lesz kezelve, hiszen nagyságrendileg nagyobb eszközállomány köthető hozzá, amit a két kar kollégistáinak pénzéből vettek, valamint ebből a pénzből gazdálkodik is a HK-k felügyeletével. Mivel a Kármánban már van kiépített hálózati infrastruktúra, ezért nem lenne értelme a Wignerből eszközöket átvinni, így a GTK HK ezek ellenértékét adja át, amit mi a kármános számítástechnikai kör fejlesztésére fordítunk. A gépészkari HK már szólt a kármános körök vezetőinek a költözésről, akik pozitívan reagáltak és szívesen vesznek TTK-sokat a tagjaik közé.

 • Azok a kollégiumi körök, melyeknek többségében vagy nagy arányban TTK-s tagjai vannak (RPG, Kórus, Kolbász, Fotó, Csocsó, KAK, TÖnK) a következő félévtől kármános székhellyel is működnének. Mivel ezek a körök a GTK körei is egyben, a Wignerben is továbbműködnének, amennyiben a félév elején megtartják a körgyűlésüket.

 • A kollégiumi körökön kívül következő félévben a TTK HK is átrakná a székhelyét a Kármán Tódor Kollégiumba, továbbá a GPK HK-val közös Kollégiumi Bizottságot hozna létre.

A fentieket olvasva biztos sokatokban felmerül, hogy hibás lépés elhagyni a Wignert, hiszen több mint 10 éve lakik itt a TTK és jobban kellene ragaszkodnunk hozzá. Úgy gondoljuk, hogy bár valóban fájdalmas lesz itt hagyni és vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk pótolni a Kármánban, hosszú távon mégis megéri átköltöznünk. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy április 6-án, 18.30-tól a WJK Nagytermében Kari Hallgatói Fórumot tartunk, amelyen alkalmas keretek között és részletesen lehet majd beszélgetni a költözésről.

 
Tanulmányi ösztöndíjak a tavaszi félévre PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

A tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíjak összegei:

A 2009/10 tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíjai

A 2009/10 tanév tavaszi félévének MSc-s kiegészítő tanulmányi ösztöndíja

Az ösztöndíjak kifizetési listáit a szokott módon eljuttattuk a KTH-nak, ahol számfejtik őket az év elején bevezetett új egyetemi gazdasági rendszerbe. Ennek működése a tapasztalatok szerint még mindig nem teljesen hibamentes, így előfordulhat, hogy az utalások csúsznak. Az ösztöndíjak kifizetésének várható időpontja február 26.

 
Az EnergiaKontakt Közhasznú Egyesület előadása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

Felhívjuk a figyelmeteket EnergiaKontakt Közhasznú Egyesület előadására, amely a BME K. épületének mf.21-es termében február 25-én 16.30 órától kerül megrendezésre A nemzeti energiapolitika főbb stratégiai kérdései címmel. Az előadó Bencsik János lesz.

 
TIME TESS program PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dániel Domján   

Kéthetes nyári részképzés Isztambulban, Madridban, Párizsban, Stockholmban vagy Trentoban.

Téma: SUSTAINABILITY, SOCIAL MODELS, RELIGIONS & PUBLIC AFFAIRS

Időpont:  2010. június 27 - július 11.

Intenzív 5 kredites kurzus, amelyre nagy eséllyel Erasmus pénzügyi támogatás nyerhető el.  

Jelentkezés, információk a program honlapján: ww.energy.kth.se az Education fül alatt, a kurzusok közt.
Jelentkezési (végső) határidő: 2010. április 15.
A korán pályázók nagyobb eséllyel nyernek támogatást.

További információ:

BME Erasmus és Cserehallgatói Iroda (Z. 202/B, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetve Dr. Moson Péter BME TIME koordinátor, +3614632690,  H. 41. szoba: hétfőnként reggel 7:45-kor.

 
Költözések PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Franciska Petényi   

Általános információk

 

 • 2010. február 1-2.: Kiköltözés a kollégiumokból, azoknak a hallgatóknak, akik a tavaszi félévben kollégiumi férőhelyben nem részesültek.
 • 2010. február 3-4.: Kollégiumokon belüli átköltözés (*Kármán)
 • 2010. február 3.: Kollégiumok közötti átköltözés
 • 2010. február 4-5.: Beköltözés a kollégiumokba.

A ki- és átköltözési időpontokat be kell tartani. Meghatalmazással ismerős is elvégezheti a költözést. Akik maradnak ugyanabban a kollégiumban, azoknak is meg kell keresniük a kollégium gondnokát.

Ha a regisztrációs hét után szeretnél beköltözni, azt jelezned kell a GMF Kollégiumok Osztályának ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Azok hallgatókat, akik nem adják át időben férőhelyüket az újonnan beköltözőknek vagy „papíron” nem költöznek be a regisztrációs héten (kivétel, ha előre egyeztették), az illetékes Hallgatói Képviseletnek jogában áll hátrányosan diszkriminálni a következő féléves kollégiumi férőhely pályázatnál.


Wigner Jenő Kollégium

 Kiköltözés:

 • Ki kell tölteni egy felelősség átvállalási nyilatkozatot, mely szerint a tovább bentlakók hozzájárulnak a kiköltözéshez. A nyilatkozat formanyomtatvány, a portán vagy, a gondnokságon átvehető.
 • Le kell adni a Tiris kártyát ha nem saját, kulcsot, kollégiumi belépőt, a kollégiumi ágyneműt, huzatot, lepedőt
 • Időpontok: 2010. február 1. 8:00-15:00; 2010. február 2. 8:00-12:00;

Átköltözés:

 • Kollégiumon belül: 2010. február 3. 8:00-15:00, 2010. február 4. 8:00-15:00.
 • Kollégiumok között: 2010. február 3. 8:00-15:00.
 • Papírok aláírása, kollégiumi kártya felvétele.

Beköltözés:

 • 2010. február 4. 8:00-15:00, 2010. február 5. 8:00-13:00.
 • Papírok aláírása, kollégiumi kártya felvétele.

 

Kármán Tódor Kollégium

Részletes információk az alábbi dokumentumban.


Nagytétényi Úti Kollégium

·         Cím: 1223 Nagytétényi út 162-164. (Megközelítési lehetőség: busszal 33 v. 33E v 233E buszok Lépcsős utcáig. Részletesebben a www.teteny.bme.hu címen.)

·         Szükséges 1 db igazolványkép, továbbá ágynemű huzat, mert azzal a kollégium nem tud szolgálni.

·         Időpontok:

 • 2010. február 3. 10:00-17:00 - Átköltözés
 • 2010. február 4. 10:00-17:00 - Beköltözés
 • 2010. február 5. 10:00-14:00 - Beköltözés

·         Esetleges problémákat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen jelezheted.

 
Kollégiumi mentor és vezetőmentor pályázat
Írta: Krisztina Gulyás   

Az alábbi linkeken találjátok az EHK által kiírt kollégiumi mentori pályázat leírását.


A kollégiumi mentor pályázatok leadási határideje: 2010. január 11., 12.00. A papírokat lezárt borítékban kérjük leadni a Wigner Jenő Kollégium portáján. A borítékon szerepeljen a pályázó neve és a TTK HK felirat!


Bármilyen kérdés esetén a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre írhattok.

mentorkiírás

mentor adatlap

 

 
Segítsünk a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak!
Írta: Krisztina Gulyás   
2009. december 08. kedd, 21:43
Tisztelt Támogatóink!

Közeledik a Karácsony, amikor az Önök segítségével a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat is ajándékot kaphat. A Ringier lapkiadó ugyanis jótékony célra fordítja a partnerei megajándékozására szánt 2 millió forintos keretét.
Nem ők határozzák meg, ki kapja ezt az összeget, hanem a nagyközönségre bízzák a döntést.
December 11-ig három alapítvány közül választhatják ki azt, amelyet leginkább méltónak tartanak a támogatásra.

Így az Önök kezében van a döntés. A www.ringier.hu/szavazas oldalon most egyetlen kattintással támogathatják a Gyermekrohamkocsi működését, ha ránk voksolnak.

Köszönjük eddigi támogatásukat, és bízunk további segítségükben!

Wolf Géza
kommunikációs vezető
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat
www.gyermekrohamkocsi.hu
(20) 971-9491
 
Megemlékezés a pécsi lövöldözés áldozatairól
Írta: Krisztina Gulyás   

Tisztelt Hallgatótársam!

A BME HÖK részvétét fejezi ki az áldozatok, és családtagjai számára a Pécsi Tudományegyetemen történt tragédia kapcsán.

Mély megdöbbenésünknek adunk hangot, és értetlenül állunk a történtek előtt. A leendő értelmiség számára teljességgel felfoghatatlan, hogy mi vezérelhette a támadót. Elgondolkodtató, hogy ez a jelenség eljutott Magyarországra is. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő.
 
Az áldozatokra emlékezve november 30-án délelőtt 11óra 30 perckor gyertyát gyújtunk a K épület aulájában. Kérlek Te is vegyél részt ezen a néhány perces megemlékezésen.

BME HÖK

 
<< Első < Előző 71 72 73 74 75 76 77 Következő > Utolsó >>

Oldal 73 / 77